Bloeiende Natuur

Prachtlint Partners

Samenwerkingspartners

Gemeente Staphorst Logo

Gemeente Staphorst

Veel van de parels en de projecten vinden plaats op gemeentegrond. Daarom is er regulier overleg met afdeling Groen van gemeente Staphorst. Ook is er intensief overleg met de beleidsamtenaren Groen, met de afdeling Energietransitie, en met Saam Welzijn en de Stichting Welzijn. Door deze intensieve samenwerking sluiten de biodiversiteits-plannen van Prachtlint goed aan op de beleidsdoelen van de gemeente op gebied van groen, energie, welzijn, sport, burgerparticipatie, en meer.

Wdod Logo

Waterschap WDOD

Met het waterschap is afgesproken dat Prachtlint aangeeft als er natuurparels zijn die via een sloot of vaart of andere waterweg aan elkaar kunnen worden verbonden. De ecoloog van WDOD bekijkt dan of dit kan worden opgenomen in hun blauw-groene aanpak. Zoals door het bijstellen van het maaibeleid, zodat twee Prachtlint Parels een fysieke verbinding krijgen door een natuurlijke oever, berm, of waterberging.

Logo Vechthorst

Woningstichting Vechthorst

Prachtlint overlegt met Vechthorst en gemeente over het jaarplan met betrekking tot meer groen in de (sociale) wijken en rond andere panden/wijken van Vechthorst. Ook organiseert Prachtlint samen met Vechthorst en Stichting Welzijn de 2-jaarlijkse acties in deze buurten, voor meer groen, mooiere buurt, en aandacht voor de bewoners.

Sws Logo

Stichting Welzijn Staphorst – SWS

Met SWS organiseert Prachtlint buurtacties. Ook ontwerpen we samen met SWS en de bibliotheek een plan voor een mooiere, groenere en meer efficiente inrichting van het terrein rondom de bieb. En als er jongeren kunnen meedoen aan Prachtlint-klussen dan worden jeugdwerkers via SWS daarvoor benaderd.

Dorpsraden

Met de dorpsraden is regulier overleg over de groene projecten in de dorpen. Zij geven door aan Prachtlint als er hulp nodig in een wijk, een vereniging, particulieren, of anderen met een (hulp)vraag op gebied van groen.

Stichting ‘Ontdek Staphorst’

Wandelnetwerk vergroenen. In samenwerking en overleg met ´Ontdek Staphorst` inventariseert Prachtlint gedurende 2024 alle wandelroutes in het Reestdal wandelnetwerk in de gemeente Staphorst. Waardevolle natuurplekken worden vastgelegd, en er worden aanbevelingen gedaan voor nieuwe natuurparels langs deze routes. Eea wordt vervolgens besproken met de Stichting en met gemeente, of en hoe dit uitgevoerd kan worden.

Oversticht

Inschakelen bij grotere projecten met bredere landschappelijke elementen, historische waarden, KGO richtlijnen, etc.

Logo Veldschuur 1

Veldschuur

Met de  Veldschuur is overleg over wederzijdse projecten en samenwerking op gebied van biodiversiteit.