20231215 105240

Nieuws

De eerste parel-wandeling is een feit!

20231215 111946

Op vrijdag 15 december was de eerste ‘officiële’ parelwandeling van Prachtlint Staphorst. Tijdens zo’n wandeling speuren we de omgeving af naar mogelijke plekken voor natuurparels, groene en kleurige verfraaiingen. Zoals … een bloeiende kruidenstrook, een paar fruitbomen, een bankje met rondom bloeiende heesters, een kleine vlinderidylle.

De start was aan de Bisschopsweg in Rouveen, en vandaar ging het naar het oosten, het buitengebied in.

20231215 094953

Je komt van alles tegen onderweg. Mooie oude en jonge elzensingels. Sommige al voorzien van grote soortenrijkdom aan ondergroei. Brede houtwallen, en zandwegen met volop biodiversiteit in de bermen.

Maar ook … kale paden. Verdwenen sloten en greppels. Verdwenen singels, met alleen nog hier en daar een eenzame boom.

Bij de Bisschopshoeve werden we weer heel vrolijk. Daaromheen is een scala aan houtwallen en boomsoorten en zijn veel nestkasten geplaatst. Hier zagen we dus ook veel verschillende vogels, ook een paar torenvalken.

20231215 102354
20231215 105240

Alles wat de moeite waard is qua natuur wordt genoteerd. Ook schrijven we de plekken op waar we mogelijkheden zien voor méér biodiversiteit. En dat wordt dan weer onderwerp van overleg met gemeente, waterschap, en anderen.

En natuurlijk zie je ook andere dingen onderweg. Zoals het zuivel- en vleeswinkeltje aan de Oude Rijksweg 300. Waar biologische streekproducten te koop zijn.

20231215 111546

Dus, ook nog even inkopen gedaan onderweg. Lekkere verse kaas!

Geschreven door