20230711 102938

Een aantal Parels …

Motorclub AMBC

20230711 104203

Rond het crossterrein van motorclub AMBC in Punthorst heeft Prachtlint een groene rand aangelegd van waardevolle inheemse soorten. Ook is het 7 meter hoge talud rondom ingezaaid met bloemen, zijn 150 inheemse boompjes geplant en diverse heesters. De gevolgen? Veel kleur en bloei op het talud en op vele plekken rond en binnen het terrein. Ook toename van de soortenrijkdom en … vogels en insecten alom te vinden hier op een zonnige dag!


Partners: AMBC en NBVIJS plantenwerkgroep

Opvanglocatie aan de Staphorster Kerkweg.

Unit Zomer 23


Rondom de opvanglocatie van de Oekraïners is samen met de bewoners een prachtige groene parel aangelegd. Zoals het inzaaien van een perk rondom, met inheems bloemrijk mengsel, heesters geplant, en een grote bloemen/moestuin.

In het voorjaar is het Oekraïense groen-team hier samen met Prachtlint wekelijks aan het werk. Samen het teeltplan opstellen, alles onderhouden, en uiteraard ook sámen oogsten!


Partners: Gemeente Staphorst, Opvanglocatie (medewerkers en bewoners)

20221003 152848

Jaarlijkse boomplant in de 4 dorpskernen

20231125 103329

Elk jaar plant Prachtlint in alle vier de dorpskernen bomen en worden bollen gepoot. Dit in nauw overleg en samenwerking met de dorpsraden en gemeente. Gemeente stelt bomen en materiaal ter beschikking. Bewoners, dorpsraden en Prachtlint planten vervolgens de bomen en poten de bollen op gezamenlijk uitgekozen locaties.


Partners: Gemeente Staphorst, Dorpsraden, bewoners.

Unieke parel aan de Evenboersweg, Punthorst

20221214 152610 Orig
Img 20230204 Wa0015 1

Op de kruising Evenboersweg/Kanlaan in Punthorst is een unieke natuurparel aangelegd. Een brede halfronde takkenril, waar binnen 70 inheemse boompjes zijn geplant. Rondom op het talud is een inheems bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid. En aan de zuidrand staat een groot insectenhotel.


Partners: Gemeente Staphorst, NBVIJS, omwonenden.

CNS school groene schoolplein

20240217 110431
20240217 111124

Prachtlint helpt de CNS school in Staphorst om het grijze tegelplein om te vormen tot een schitterende groene oase. Vol bomen, bloeiende randen, zand- en waterspeelplekken, en recycling van de materialen voor nog meer speelplezier. Samen met een deskundig en energiek team van ouders en leerkrachten rollen we dit project in 2024 verder uit tot een unieke groene natuurparel midden in de bebouwde kom van Staphorst.


Partners: Gemeente Staphorst, CNS basisschool, vele ouders