20230711 104203

Motorclub AMBC

Rond het crossterrein van motorclub AMBC in Punthorst heeft Prachtlint een groene rand aangelegd van waardevolle inheemse soorten. Ook is het 7 meter hoge talud rondom ingezaaid met bloemen, zijn 150 inheemse boompjes geplant en diverse heesters. De gevolgen? Veel kleur en bloei op het talud en op vele plekken rond en binnen het terrein. Ook toename van de soortenrijkdom en … vogels en insecten alom te vinden hier op een zonnige dag!

Partners: AMBC en NBVIJS plantenwerkgroep